logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hvad er en borgerrådgiver?

Hos borgerrådgiveren får du hjælp til at forstå en afgørelse fra kommunen eller finde ud af, hvordan du går videre med en konkret sag.
Opdateret 20.01.2021

Sønderborg Kommune har i øjeblikket ikke en Borgerrådgiver 

Vi forventer, at det i løbet af foråret 2021 igen vil være muligt at få hjælp ved en Borgerrådgiver. I den mellemliggende periode opfordrer vi til, at du i stedet henvender dig direkte til den afdeling eller forvaltning, som din henvendelse vedrører.

Hvis du gerne vil klage over en afgørelse, opfordrer vi dig til at benytte den klagemulighed, der fremgår af den afgørelse du har modtaget fra os. Hvis der ikke er en klagemulighed, kan du rette henvendelse direkte til den afdeling, der har skrevet til dig.

Hvis du er i tvivl om hvem du skal kontakte, kan du kontakte Sønderborg Kommunes omstilling på 88 72 64 00 eller sekretariatet@sonderborg.dk og så kan de være behjælpelige med at guide dig videre.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få hjælp til at udfærdige klager mv.

 

Borgerrådgiveren - logo

Det kan borgerrådgiveren hjælpe dig med

Borgerrådgiveren kan hjælpe borgere, brugere og virksomheder med:

 • at forstå afgørelser fra kommunen

 • at forstå breve og mails fra kommunen

 • at finde vej i den kommunale organisation

 • at finde vej i klagesystemet

 • at behandle klager over kommunens sagsbehandlingstid, personalets optræden, m.m.

 • at skabe dialog mellem borger og kommune.

Det beskæftiger borgerrådgiveren sig ikke med

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over:

 • det faglige indhold i kommunale afgørelser

 • politiske beslutninger

 • sager der er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene

 • ansættelsesforhold.

Vær opmærksom på at borgerrådgiveren hverken kan ændre en konkret afgørelse eller tage stilling til det faglige indhold i en beslutning. Her skal du fortsat gå igennem det etablerede klagesystem.

Hvem kan rette henvendelse til borgerrådgiveren?

 • Alle borgere, brugere og virksomheder i Sønderborg Kommune kan rette henvendelse til borgerrådgiveren.

 • Det er gratis at bruge borgerrådgiveren.

 • Hvis du vil være sikker på at træffe borgerrådgiveren, er det en god ide at lave en aftale.