logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 15.11.2019

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist

Kong Chr. D. X S Bro
6400 Sønderborg

Høring

Malingsrenovering af Kong Christian X. Bro

01.06.2021

Avnbøløstenvej 67
6400 Sønderborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til solcelleanlæg på stativ på tag

04.06.2021

Pomosevej 7
6440 Augustenborg

Afgørelse

Miljøgodkendelse til fristforlængelse til terrænregulering, Pomosevej 7, 6440 Augustenborg

03.06.2021

Skolevænget 23
6430 Nordborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre en garage

02.06.2021

Sejrsvej 109
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse til sø

02.06.2021

Smedegade 14
6400 Sønderborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at udstykke en ejendom

02.06.2021


Høring

Offentlig høring af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og tillæg til spildevandsplan med miljøvurdering af planerne og projektet for centralrenseanlæg

28.06.2021

Solbækvej 2
6430 Nordborg

Afgørelse

§ 16 b miljøtilladelse til husdyrbrug

31.05.2021

Skeldevej 8
6310 Broager

Afgørelse

§ 16 b miljøtilladelse til husdyrbrug

31.05.2021

Blans Østermark 5 , a
6400 Sønderborg

Høring

Udkast § 16 b miljøtilladelse til husdyrbrug

17.05.2021

Sider