logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Bæredygtighedspolitikken 2021-2024

Byrådet i Sønderborg Kommunes har den 21. april 2021 godkendt Bæredygtighedspolitik 2021-2024 med tilhørende baseline.
Opdateret 06.05.2021

Sønderborg Bæredygtighedspolitikken er inddelt i tre elementer, omhandlende den bæredygtige-, den resiliente(robust) - og den handlekraftige kommune.

Formålet med politikken er at:

  • Værne og vores ressourcer og værdier
  • Fredtidssikre kommunen
  • Stå stærkt i konkurrencen med andre kommuner
  • Være på forkant med globale og nationale tendenser

FN’s 17 verdensmål er det gennemgående tema og omdrejningspunktet i Sønderborgs Bæredygtighedspolitik 2021-2024. Sideløbende med arbejdet med Bæredygtighedspolitikken, er der udarbejdet en baseline, der beskriver Sønderborgs status, udfordringer, mål for alle 17 Verdensmål samt udvalgte delmål og indikatorer.

Bæredygtighedspolitikken ser bæredygtighed i et bredt perspektiv – nemlig bæredygtighed i både en miljømæssig, en økonomisk, en social og en kulturel dimension.

Bæredygtighedspolitikken 2021-2024 er en tværgående og retningsgivende politik for Sønderborg Kommune. En tværgående politik betyder, at alle indsatser og handleplaner i kommunens forvaltninger og afdelinger skal følge Bæredygtighedspolitikken, og knytte sig til de overordnede mål, der er opstillet i den. FN’s 17 Verdensmål vil danne grundlag for det fremtidige arbejde med bæredygtighed i Sønderborg Kommune og sikre at vi lever op til Verdensmål senest i 2030.