logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Identifikationskrav

Når en sag skal identificeres
Opdateret 25.04.2018

Din anmodning om aktindsigt skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for, at den sag eller de dokumenter, som du søger aktindsigt i, kan identificeres, ligesom anmodningen skal angive et tema for det, der søges aktindsigt i. Et tema kan eksempelvis være ”sager om snerydning”. Jo mere præcis du er i din beskrivelse af, hvad du ønsker aktindsigt i, jo nemmere og hurtigere vil vi kunne behandle din anmodning.

Det er ikke et krav, at du skal begrunde dit ønske om aktindsigt, og det er heller ikke nødvendigt at kende journalnummeret eller betegnelsen for den sag, som du ønsker aktindsigt i.

Er du part i en sag, skal du dog angive, hvilken sag det drejer sig om.