logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hvad kan du søge aktindsigt i?

Læs her hvad du kan søge aktindsigt i
Opdateret 25.04.2018

Offentlighedsloven

Enhver har som udgangspunkt ret til aktindsigt efter offentlighedsloven, for eksempel også unge under 18 år og udlændinge, der ikke bor i landet.

Loven omfatter hele den offentlige forvaltning og angiver minimumet for, hvad du som borger har ret til at få aktindsigt i. Retten til aktindsigt omfatter som udgangspunkt alle dokumenter i en sag for eksempel også kort, tegninger, film og journalfortegnelser.

Retten til aktindsigt omfatter også udtræk af oplysninger fra vores databaser samt beskrivelser af de typer af oplysninger, der indgår i vores databaser.

Forvaltningsloven

Drejer din henvendelse om aktindsigt din egen sag, eller er du part i en sag, hvilket vil sige, at du er direkte berørt af en afgørelse, som vi har truffet, har du ret til aktindsigt efter reglerne i forvaltningsloven.

Forvaltningslovens regler om aktindsigt giver dig, som part, en større adgang til aktindsigt end reglerne i offentlighedsloven, da der er oplysninger om dig selv, som du gerne må blive bekendt med, men som andre ikke ville få adgang til.

Andre love

Ønsker du aktindsigt i miljøoplysninger, findes der adgang til aktindsigt efter miljøoplysningsloven. Loven supplerer bestemmelserne om aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven.

Du har endvidere mulighed for at få indsigt i registreringer af egne personoplysninger efter persondatalovens bestemmelser, ligesom du har adgang til indsigt i offentlige arkivalier efter arkivloven.