logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Klage over p-afgift

Hvis du vil klage over en parkeringsafgift (p-afgift), skal du indsende din klage via vores klageskema.

Selvbetjening

Sådan klager du over en p-afgift

Har du fået en p-afgift for en ulovlig standsning eller parkering, og mener du at p-afgiften ikke er korrekt pålagt, så har du mulighed for at klage til Parkeringskontrol Syd, inden for ti dage efter, at afgiften er pålagt.

OBS! Andre telefontider kan forekomme i ferieperioder.

Opdateret 26.02.2021

Før du klager over en parkeringsafgift vil vi bede dig om at kontrollere den. Se mere under Parkeringsafgiften.

Sådan klager du over en parkeringsafgift

Mener du herefter fortsat, at parkeringsafgiften er givet uberettiget, så har du mulighed for at sende en klage til Parkeringskontrol Syd via klageskemaet. Det skal fremgå tydeligt af din klage, hvorfor du klager over din afgift.

Husk at Parkeringskontrol Syd afgør klager over parkeringsafgifter ud fra om færdselsloven eller parkeringsreglerne er overtrådt. At du som bilist har været i god tro, er ikke i sig selv nok til at frafalde en afgift.

Bemærk, at pålagte parkeringsafgifter kun ændres ved fejl fra Parkeringskontrol Syds side eller i livsvigtige nødsituationer.

Din klage skal være Parkeringskontrol Syd i hænde, sådan at betalingsfristen på 10 dage kan overholdes, hvis klagen afvises af Parkeringskontrol Syd.

Lovmæssigt grundlag

Parkeringskontrol Syds afgørelse, efter færdselslovens § 121, stk. 2, kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed.

Hvis du undlader at betale din parkeringsafgift

Får du ikke medhold i din klage og undlader du alligevel at betale parkeringsafgiften, så vil sagen automatisk overgå til Gældsstyrelsen.

Klageskema