logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Om borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren er din uafhængige rådgivnings- og klageinstans i Sønderborg Kommune. Formålet med borgerrådgiverfunktionen er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen og sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling.
Opdateret 24.02.2020

Borgerrådgiveren er en ekstra indgang for borgere, brugere og erhvervsdrivende for at gøre det lettere at klage over forhold, der vedrører Sønderborg kommune, og medvirke til, at henvendelser bruges konstruktivt til forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening. Funktionen er uafhængig af kommunens udvalg og forvaltning og hører direkte ind under Byrådet.

Borgerrådgiverens opgaver

Borgerrådgiveren behandler henvendelser og klager over blandt andet

 • kommunens formelle sagsbehandling – sagsbehandlingsregler, vedtagne retningslinjer og god forvaltningsskik
 • sagsbehandlingstid
 • personalets optræden

Derudover kan borgere også få hjælp fra borgerrådgiveren til

 • at finde vej i klagesystemet i sager, der vedrører Sønderborg Kommune
 • at finde vej i den kommunale organisation
 • at forstå afgørelser og henvendelser fra Sønderborg Kommune
 • at mægle i sager, hvor det antages at kunne løse konflikter mellem forvaltning og borger

Borgerrådgiveren kan ikke ændre forvaltningens afgørelser og behandler ikke klager og henvendelser om

 • det faglig indhold i afgørelser –afslag, bevillinger, påbud, forbud og tilladelser
 • klager over kommunens serviceniveau
 • ansættelsesforhold
 • politiske beslutninger
 • opgaver og beslutninger der hører under et stående udvalg eller Økonomiudvalget
 • forhold der kan indbringes for en rekursmyndighed
 • spørgsmål og klager der er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene

I nedenstående vedtægter for borgerrådgiveren i Sønderborg Kommune kan du finde yderligere informationer.

Du kan kontakte borgerrådgiveren på telefon, via mail eller ved personligt fremmøde på kontoret. Hvis du ønsker et personligt møde med borgerrådgiveren, anbefaler vi, at du mailer eller ringer først for at aftale en mødetid.