logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Økonomi, Teknik og Miljø

Læs mere om forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø.
Opdateret 09.08.2019

Direktør: Bjarke Eriksen

Forvaltningen ligger på:

Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
Tlf.: 88 72 64 00

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø understøtter hele administrationen inden for økonomistyring, it og udbud. Derudover har forvaltningen ansvaret for plan- og myndighedsområdet, kommunens drifts- og anlægsaktiviteter samt kommunens ejendomsservice.

Forvaltningen har også et særligt ansvar for at koordinere og drive arbejdet med Smart City Sønderborg.

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø har ansvar for den politiske betjening af følgende udvalg:

Drift og Anlæg

Drift og Anlæg varetager alt fra vedligeholdelse af vejnet og grønne områder, anlæg af og tilsyn med stier, veje, parkering og havne, tilrettelæggelse af offentlig trafik, forankring af tilgængelighed og trafiksikkerhed, desuden brand-, miljø- og redningsberedskab herunder vagtcentral, kommunens interne og eksterne transport samt drift af Færgen ”Bitten”.

Plan og Myndighed

Plan og Myndighed står for kommunens overordnede planproces, naturbeskyttelse og myndighedsbehandling af sager på teknik- og miljøområdet.

Budget og Regnskab

Budget og Regnskab varetager en bred vifte af opgaver, der har relevans på tværs af alle kommunens forvaltninger. Helt centralt er udarbejdelse og revision af budgetter og bevillinger; administration af og tilsyn med almene boligorganisationer og kommunale plejeboliger samt opkrævning af betaling for kommunale ydelser.

Strategi og Udbud

Strategi og Udbud består af forskellige teams, der bl.a. understøtter forskellige strategier for hele Sønderborg Kommune. Afdelingen varetager eksempelvis økonomiske analyser, kontraktstyring, tilbudsindhentning, gennemførelse af diverse eksterne udbud og intern revision.

Ejendomsservice

Ejendomsservice har til opgave at sikre alt angående drift af de kommunale bygninger samt håndtere interne opgaver i kommunen som rengøring, drift af 2 kantiner samt serviceopgaver i forbindelse med afholdelse af møder.

Organisationsdiagram for Økonomi, Teknik og Miljø

Organisationsdiagram

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.