logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Kultur, Turisme og Bæredygtighed

Læs mere om forvaltningen Kultur, Turisme og Bæredygtighed.
Opdateret 27.04.2020

Kultur, Turisme og Bæredygtighed

Kultur, Turisme og Bæredygtighed består af chefområderne Turisme & Landdistrikter, Kultur, Idræt & Fritid samt Sekretariatet for Bæredygtighed & Natur. Forvaltningens arbejde spænder vidt - fra at deltage aktivt i at udleve de politiske visioner og strategier for området - til at sikre og udvikle borgernes adgang til basis kultur- og fritidsliv i hele kommunen, samt manifestere området til at være førende inden for turisme og bæredygtighed.

Direktør: Inge Olsen

Forvaltningen betjener følgende udvalg

Direktøren for Kultur, Turisme & Bæredygtighed har ansvaret for at sammentænke og koordinere kommunens samlede bæredygtighedsindsats og ProjectZero-vision.

Turisme & Landdistrikter

Turisme & Landdistrikters vigtigste fokusområder er at skabe synergier og manifestere Sønderborg Kommune som en af Danmarks førende turistdestinationer, videreføre og udvikle det gode landdistriktsarbejde og skabe yderligere fokus på det lokale fødevaremarked.

Sekretariatet for Bæredygtighed & Natur

Sekretariatet for Bæredygtighed & Natur består af 5 medarbejder, der arbejder med tre fokusområder; bæredygtighed, ProjectZero og naturudviklingsprojekter. FN’s 17 verdensmål er grundlaget for arbejdet med bæredygtighed på tværs af organisationen. I samarbejde med organisationer, foreninger, lodsejere og brugere har Sekretariatet for Bæredygtighed & Natur til opgave at etablere og udvikle naturprojekter. Der er fokus på at skabe en mere alsidig natur og flere naturoplevelser med god balance mellem beskyttelse og anvendelse.

Kultur, Idræt & Fritid

Afdeling Kultur, Event, Idræt og Fritid’s kerneopgave er at ”Skabe bæredygtige muligheder for læring, oplevelser og det gode liv, i kraft af Sønderborg Kommunes unikke potentialer i et aktivt medborgerskab”. Afdelingen har fokus på det brede og inkluderende kultur og fritidsliv. Vi har mange samarbejdspartnere både internt i kommunen, men også ud over kommunens grænser med de øvrige sønderjyske kommuner, Region Syddanmark og samarbejdspartnere syd for grænsen.

Foruden afdeling Kultur, Event, Idræt og Fritid rummer området 2 decentrale institutioner - Sønderborg Musikskole og Sønderborg Bibliotek.

Biblioteksområdet består af hovedbiblioteket Sønderborg, 6 lokalbiblioteker og 2 biblioteksafhentningssteder. 

Sønderborg Musikskole tilbyder undervisning fordelt på 18 skoler over hele Sønderborg kommune. Skovvej 16 i Sønderborg by dammer rammen om hovedparten af musikundervisningen. Her har administrationen også til huse. Musikskolen har 48 lærere, der varetager undervisningen på 26 forskellige instrumenttyper, af over 40 samspilsgrupper og orkestre samt 28 børne- og rytmikhold. Musikskolen har ca. 1750 aktivitetselever, primært børn og unge under 25 år. Sønderborg Musikskole tilbyder desuden undervisning i drama hos Als Performance Akademi og undervisning i dans hos Sønderjyllands Danseakademi. Billedskolen Nordals er også en del af musikskolen.

Ungekoordinatoren udarbejder, samt implementerer kommunens ungepolitik med fokus på det gode liv for alle unge mellem 15 og 25 år (+/-). Desuden arbejder ungekoordinatoren med at sikre ungeinvolveringen i Sønderborg Kommunes ungdomskulturhus Mejeriet, samt har fokus på ungedemokrati, via blandt andet Sønderborg Ungdomsråd.

Augustiana Kunstpark & Kunsthal i Augustenborg vægter lokal forankring og samtidskunst i international klasse. Følg med i udviklingen på Augustianas hjemmeside.

Organisationsdiagram for Kultur, Turisme og Bæredygtighed

Organisationsdiagram for forvaltningen Kultur, Turisme og Bæredygtighed