logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 15.11.2019

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist

Helved 16
6440 Augustenborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre nyt enfamiliehus

18.01.2021


6400 Sønderborg

Høring

Forslag til lokalplan nr. 4.2-26 for Strandvej, Batterivej, Blegen m.fl., Sønderborg

28.01.2021


6400 Sønderborg

Høring

Forslag til lokalplan for Erhvervsområde Sønderborg Nord

22.01.2021


Høring

Ideer og forslag i forbindelse med Centralrenseanlæg ved Vestermark på Kær

18.03.2021

Sider