logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 15.11.2019

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist


Afgørelse

Lovliggørende tilladelse til forlængelse af overkørsel af vandløb G4 i forbindelse med Felstedvej

30.12.2020


6400 Sønderborg

Høring

Forslag til lokalplan for Erhvervsområde Sønderborg Nord

16.12.2020

Mads Patent vej 1
6430 Nordborg

Afgørelse

Tillæg til miljøgodkendelse til Universe

28.12.2020

Mads Patent vej 1
6430 Nordborg

Afgørelse

Ikke VVM-pligt af udvidelse på Universe, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg

28.12.2020


Høring

Regulering af vandløbet 8.0.1 Lykkebæk

24.12.2020


6400 Sønderborg

Afgørelse

Vedtaget lokalplan for Nordgrunden – etageboliger på Nordhavnen i Sønderborg

25.12.2020

Majbølvej 5
6470 Sydals

Afgørelse

Udledningstilladelse til forsinkelsesbassin ved maskinhal på Majbølvej 5, 6470 Sydals

22.12.2020

Majbølvej 5
6470 Sydals

Afgørelse

Afgørelse om ikke VVM-pligt af forsinkelsesbassin ved maskinhal på Majbølvej 5, 6470 Sydals

22.12.2020

Sandbjergvej 1
6430 Nordborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at etablere en 42 m høj antennemast

18.12.2020

Snogbækvej 9
6400 Sønderborg

Afgørelse

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig opførelse af maskinhus

15.12.2020

Sider