logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 15.11.2019

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist


Høring

Tilladelse til badebro ved Lusig Strand

26.03.2021

Grundtvigs Allé 184

Afgørelse

Ikke VVM-pligt af Sunset Boulevard, Grundtvigs Alle 184, 6400 Sønderborg

26.03.2021

Frydenlund 3
6310 Broager

Høring

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse

19.03.2021

Ladegårdsvej 6
6300 Gråsten

Afgørelse

Revurdering med påbud til IE husdyrbrug

25.03.2021

Sandagervej 20
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus

09.03.2021


Afgørelse

Revurdering med påbud til IE-husdyrbrugene

19.03.2021

Vestermark 7
6400 Sønderborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at bygge nyt og ændre anvendelsen af Møllestedgård

19.03.2021


Høring

Høring af sagsbehandling efter vandløbsloven ifm. Kværs Biogasanlæg

12.03.2021

Dyntvej 102
6310 Broager

Afgørelse

Landzonetilladelse til tre læskure

12.03.2021

Nordborgvej 110
6430 Nordborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra lade til beboelse

10.03.2021

Sider