logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 15.11.2019

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist

Kanalvej 10
6440 Augustenborg

Høring

Udkast til § 16 a miljøgodkendelse af husdyrbrug på Kanalvej 10, 6440 Augustenborg

30.04.2020

Porten 7
6400 Sønderborg

Afgørelse

Ikke VVM-pligt af solceller på tag, Dyrehospitalet, Porten 7, 6400 Sønderborg

29.04.2020

Majbølvej 5
6470 Sydals

Afgørelse

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig opførelse af maskinhus

27.04.2020


Afgørelse

Tilladelse til fældning af træstammer langs Nybøl Bæk på matr. nr. 5 & 718, Nybøl Ejerlav, Nybøl.

27.04.2020

Rufasvej 19
6400 Sønderborg

Høring

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbrug på Rufasvej 19, 6400 Sønderborg

17.04.2020

Augustenborg Skov 7
6440 Augustenborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre en shelter

24.04.2020

Augustenborg Skov 7
6440 Augustenborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre en shelter

24.04.2020

snurom 3
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse til overdækket terrasse

24.04.2020

Nordborgvej
6430 Nordborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til forsinkelsesbassin i Guderup

23.04.2020

Mommarkvej 346
6470 Sydals

Afgørelse

Landzonetilladelse til udstykning

22.04.2020

Sider