logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Bystrategier

Baggrund og formål med bystrategierne. Vi vil i samarbejde med borgere og andre interessenter forme rammerne for den fremtidige udvikling af kommunens større byer.
Opdateret 21.11.2018

Kommunesammenlægningen i 2007 har rykket en del ved rollefordelingen og identiteten særligt i kommunens større byer.

Bystrategierne har til formål at synliggøre de enkelte byers potentiale og identitet. Samtidig ønsker vi at få sat byerne ind i en fælles sammenhæng, så de samlet bidrager til en positiv udvikling af kommunen som helhed.

Arbejdet skal være med til at styrke samarbejdet og netværksdannelsen mellem byerne, politikere, erhvervslivet, borgere og øvrige aktører.

Byerne

Kort over byer i Sønderborg Kommune der får en bystrategi

Augustenborg er den første ud af ni byer i Sønderborg Kommune, som har fået en bystrategi. Her blev borgerne inddraget i en strategiproces, der mundede ud i en strategi for byen. Broager er den næste by, der får en bystrategi. De ni byer i Sønderborg Kommune, der får en bystrategi, er:

  • Augustenborg
  • Broager
  • Nordborg/Havnbjerg (samlet)
  • Sønderborg
  • Gråsten/Rinkenæs/Egernsund (samlet)
  • Høruphav/Hørup/Kirke Hørup (samlet)
  • Vester Sottrup
  • Guderup
  • Fynshav

(Ikke prioriteret rækkefølge)

Find mere information om bystrategierne.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.