logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tilsyn i hjemmeplejen

Her kan du læse mere om tilsyn i hjemmeplejen.
Opdateret 30.01.2020

Tilsynsrapport Sydals Hjemmepleje 2019

Borgerrettet tilsyn 2018

Borgerrettet tilsyn 2017

Kommunen selv og andre myndigheder fører tilsyn med hvordan hjemmeplejeleverandører løser de kommunale opgaver. Formålet med tilsyn er at sikre en løbende vurdering, kontrol og kvalitetssikring med henblik på læring og udvikling.

Der er mulighed for tre forskellige tilsyn i hjemmeplejen

  1. Kommunens egne tilsyn - borgerrettet tilsyn. Kommunen har udarbejdet en retningslinje for tilsyn for hjemmeplejen, som indeholder procedurer for udførelse af tilsyn og opfølgning. Tilsynets organisering og metoder er beskrevet i retningslinje for tilsyn. Hvis du vil læse kommunens retningslinje for tilsyn for hjemmeplejen, klik her 
  2. Styrelsen for Patientsikkerhed fører risikobaseret tilsyn med udvalgte behandlingssteder, herunder hjemmeplejen, ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Klik her for at læse mere om styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn.
  3. Styrelsen for Patientsikkerhed fører ældretilsyn, der skal bidrage til at sikre den fornødne kvalitet af den social- og plejefaglige indsats på ældreområdet. Styrelsen udvælger enhederne på baggrund af en risikovurdering og stikprøver. Styrelsen fører årligt tilsyn med 10 procent af alle relevante enheder i ældreområdet. Klik her for at læse mere om ældretilsyn.

Flerfarvede mapper