logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 14.09.2018

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist

Grønmark 2
6470 Sydals

Afgørelse

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig etablering af lade

20.11.2019


6470 Sydals

Afgørelse

Afgørelse om ikke VVM-pligt og tilladelse til regulering af private rørlagte vandløb, etablering af dræn og minivådområde på matr. nr. 4, Mjang, Hørup

20.11.2019

Mommarkvej 380
6470 Sydals

Afgørelse

Landzonetilladelse til to tilbygninger til selskabslokale og toilet på Mommark Marina

20.11.2019

Gammelgab
6310 Broager

Høring

Forslag til lokalplan nr. 6.3-4 for Økosamfundet Soleng, Gammelgab, Broagerland

20.11.2019


6430 Nordborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til sø

15.11.2019

Langager 2
6430 Nordborg

Høring

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til IE-husdyrbruget på Langager 2, 6430 Nordborg

08.11.2019

Augustenborg Skov 1
6440 Augustenborg

Afgørelse

Landzonetilladelse Augustenborg Skov 1

13.11.2019

Sønderborg Landevej 67
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse Æblegård Friskole

13.11.2019

Melskovvej 9
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra stald til beboelse samt ridebane

07.11.2019

Johannes Johannsens Vej
6400 Sønderborg

Høring

Forslag til lokalplan for et boligområde ved Johannes Johannsens Vej i Vester Sottrup

06.11.2019

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.