logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Kontakt handicap- og psykiatriafdelingen

Her kan du se, hvordan du kommer i kontakt med handicap- og psykiatriafdelingen hos Social og Senior.
Opdateret 25.04.2018

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer og brug for hjælp, støtte eller omsorg i din hverdag, kan du kontakte handicap- og psykiatriafdelingen. 

De socialfaglige rådgivere i handicap- og psykiatriafdelingen rådgiver, vejleder og bevilger følgende:

Psykiatri-Team:

 • Socialpædagogisk støtte § 85
 • Støtte kontaktpersoner for borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig § 99
 • Beskyttet beskæftigelse § 103
 • Samværs- og aktivitetstilbud § 104
 • Botilbud i almen bolig § 105
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Handicap-Team:

 • Afløsning, aflastning og ophold § 84
 • Socialpædagogisk støtte § 85
 • Ledsageordning § 97
 • Kontaktperson til døvblinde § 98
 • Beskyttet beskæftigelse §103
 • Samværs- og aktivitetstilbud § 104
 • Botilbud i almen bolig § 105
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Speciale-Team:

 • Tilskud til ansættelse af hjælp til praktisk hjælp og pleje over 20 timer om ugen § 95 
 • Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) § 96
 • Merudgifter § 100
 • Magtanvendelser
 • Social og Seniors repræsentanter i rehabiliteringsmøder på Jobcenter. 

Udenbys-Team:

 • Sønderborg-borgere på handicap- og psykiatri-området, der er bevilget indsatser udenfor Sønderborg Kommune i henhold til serviceloven.
 • Borgere på handicap- og psykiatri-området, der kommer fra andre kommuner, men har ophold i Sønderborg Kommune, og er bevilget indsatser i henhold til serviceloven.
 • Alle borgere på Handicap- og psykiatriområdet, der er tilknyttet private botilbud.
 • Henvendelser vedrørende borgere i § 109-Krisecenter og § 110-Forsorgshjem.

Handicap- og psykiatriafdelingen har dagligt telefontid kl. 08.00-09.00 og fra kl. 13.00-14.00. Du kan træffe dem i telefontiden på tlf. 27 90 43 40.

Du kan se sagsbehandlingstiderne her. 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.