logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillægsgodkendelse til Linak Profiles ApS

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune har den 21. marts 2018 meddelt tillægsgodkendelse til Linak Profiles ApS, Rønsdam 60, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Linak Profiles ApS har søgt om tillægsgodkendelse til at ophæve vilkår 6.11 i godkendelsen af 21. juni 2016.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 18. april 2018.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.