logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Vesterled Teglværk, Vandmøllevej 4a, 6400 Sønderborg

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune har den 28. november 2017 meddelt tillægsgodkendelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1.

Vesterled Teglværk har søgt om etablering af en ny lagerhal med åbne sider.

Sønderborg Kommune har ligeledes truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 27. december 2017.

Aktindsigt:

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.