logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Sønderborg Varme A/S, Østager 8, 6400 Sønderborg

Opdateret 28.01.2020

Sønderborg Kommune har den 28. januar 2020 meddelt tillægsgodkendelse til Sønderborg Varme A/S, Østager 8, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Sønderborg Varme A/S har søgt om etablering af en oliebrænder til opstart af biomasseovnen på biomasseværk Central Glansager.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 28. januar 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 25. februar 2020.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.