logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Sønderborg Varme A/S, Østager 8, 6400 Sønderborg

Opdateret 11.09.2019

Sønderborg Kommune har den 11. september 2019 meddelt tillægsgodkendelse til Sønderborg Varme A/S, Østager 8, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Sønderborg Varme A/S har søgt om udvidelse af aktiviteterne på biomasseværk Central Glansager med oplag og flishugning af stammetræ. Det flishuggede stammetræ skal anvendes som brændsel på biomasseværket.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 11. september 2019 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 9. oktober 2019.
 
Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.