logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Simon Moos A/S, Kallehave 21-25, 6470 Sydals

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune har den 24. november 2017 meddelt tillægsgodkendelse til Simon Moos A/S, Kallehave 21-25, 6470 Sydals, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1.

Simon Moos A/S har søgt om etablering af to nye tanke til olieholdigt spildevand.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 24. november 2017 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 22. december 2017.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.