logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse - Tandsgårdvej 7, 6470 Sydals

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune meddeler tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen i 
henhold til § 12 stk. 3 i lov nr. 1572 af 20. december 2006 om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer. 
Tillægsgodkendelsen vedrører omlægningen til økologisk produktion, 
opførelse af udearealer på begge stalde, og tilføjelse og ændring af 
diverse vilkår.