logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune har den 20. april 2018 meddelt miljøgodkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Sønderborg Spildevandsforsyning A/S, Stavensbølgade 63, 6440 Augustenborg, som giver virksomheden tilladelse til opbevaring af ikke-farlige affaldsfraktioner på en eksisterende oplagsplads. Aktiviteten er midlertidig og afgørelsen løber frem til den 1. januar 2020. Afgørelse om miljøgodkendelse meddeles efter miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 18. maj 2018

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.