logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Klapleddet 4, 6470 Sydals

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune meddeler tillægsgodkendelse til 
miljøgodkendelsen i henhold til § 11 stk. 3 i lov 
nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug med senere ændringer. 
Tillægsgodkendelsen vedrører alene udvidelse af 
dyreholdet i dobbeltbure i eksisterende bygninger, 
samt etablering af et gødningshus vest for farmen.