logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse og VVM afgørelse - Industripark Nordborg, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

Opdateret 23.05.2018

Sønderborg Kommune har den 23. maj 2018 meddelt tillægsgodkendelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1. samt truffet afgørelse om ikke VVM-pligt til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg. Der gives tilladelse til opbevaring af brugte hydraulikolier i bygning L28.

Klagefristen er til den 20. juni 2018.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.