logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune har den 16. april 2018 meddelt tillægsgodkendelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1. samt truffet afgørelse om ikke VVM-pligt til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg. Der gives tilladelse til etablering og drift af et spildevandsbehandlingsanlæg i bygning L11. 
Klagefristen er til den 14. maj 2018.

Aktindsigt 
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.