logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

§ 16 a miljøgodkendelse til svineproduktion på Felstedvej 39, 6300 Gråsten

Opdateret 04.04.2019

Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter
husdyrbruglovens § 16 a stk. 2 på Felstedvej 39, 6300 Gråsten,
matrikel 53 Ladegård, Kværs til udvidelse af svineproduktion med de stillede vilkår.