logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

§ 16 a Miljøgodkendelse af husdyrbruget Rufasvej 14, 6400 Sønderborg

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse 
efter Lov om husdyrbrug og anvendelse af 
gødning m.v. § 16 a stk. 2 på Rufasvej 14, 
6400 Sønderborg, matrikel 8, Avnbøl, 
Ullerup Ejerlav, til udvidelse af 
svineproduktion med de stillede vilkår.