logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

§ 11 Miljøgodkendelse af svineproduktion Ladegårdskov 8, 6300 Gråsten

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter 
Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug § 11 stk. 2 
på Ladegårdskov 8, Gråsten, matr. nr. 31 Ladegårdskov, 
Gråsten-Adsbøl til udvidelse af dyreholdet til en årlig 
produktion på 46.500 smågrise, svarende til 198,36 DE. 
Udvidelsen sker i eksisterende stald.