logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Revurdering med påbud til svineproduktionen på Blans Nørremark 34, 6400 Sønderborg

Opdateret 12.04.2019

Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelsen af d. 20. maj 2009
af husdyrbruget Blans Nørremark 34, 6400 Sønderborg jf. § 40 i
bekendtgørelse nr. 1467 af december 2018 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug.