logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Påbud til Vitfoss A/S

Opdateret 14.01.2020

Sønderborg Kommune har den 14. januar 2020 meddelt påbud til Vitfoss A/S, Ulsnæs 34, 6300 Gråsten, som skal etablere foranstaltninger til beskyttelse af overfladevandet i tilfælde af uheld, jf. miljøbeskyttelsesloven § 41.

Klagefristen er til den 11.februar 2020

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger