logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til udstykning

Opdateret 25.03.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udstykke matr.nr. 499 Tandslet Ejerlav, Tandslet, der ligger på Mommarkvej 346, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om udstykning i landzone.