logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til tre læskure

Opdateret 12.02.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til 3 halvtage/læskure på henholdsvis 46 m², 31 m² og 47 m², samt et mobilt rundbueformet læskur på 24 m². Alle til brug for de græssende dyr på ejendommen matr.nr. 43 Dynt, Broager, der ligger på Dyntvej 102, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.