logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus

Opdateret 23.02.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et enfamiliehus på 207 m², udestue på 24 m², overdækket terrasse på 29 m², fritstående sauna på 7 m² samt garage på 58 m² på ejendommen matr.nr. 37 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, der ligger på Sandagervej 20, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.