logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus

Opdateret 13.05.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt enfamiliehus på 182 m2 samt en overdækket terrasse på 45 m2 og et overdækket areal på 23 m2 på ejendommen matr.nr. 34A Blans, Ullerup, der ligger på Færgevej 1, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.