logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en shelter

Opdateret 27.03.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 171, Augustenborg, der ligger på Augustenborg Skov 7, 6440 Augustenborg.  Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.