logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at bygge nyt og ændre anvendelsen af Møllestedgård

Opdateret 19.02.2021

Sønderborg Kommune giver landsonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en værkstedsbygning og et maskinhus, en materialeplads og ændre anvendelsen af stuehuse til kontorer og mødelokaler til et beskæftigelsestilbud for handicappede borgere samt anlæg af en parkeringsplads til ansatte og brugerne på ejendommen matr.nr. 246 Kær, Ulkebøl, der ligger på Vestermark 7, 6400 Sønderborg. Jævnfør §35, stk. 1 i planloven.