logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ikke VVM-pligt af vandløbsregulering af Kallemoos Bæk, matrikelnr. 64, Helved, Notmark

Opdateret 25.04.2018

Erhverv & Affald har den 6. april 2018 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 4. maj 2018.