logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ikke VVM-pligt af oplagsplads til bygningsaffald, sand grus og forurenet jord samt nedknusning af bygningsaffald, Tinggårdvej 2a, 6400 Sønderborg

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune har den 19. februar 2018  truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 19. marts 2018.