logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ikke VVM-pligt af midlertidig jorddepot på del af matrikel nr. 595 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl

Opdateret 28.01.2020

Sønderborg Kommune har den 28. januar 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 25. februar 2020