logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ikke VVM-pligt af etablering af varmepumpeanlæg på Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a., Banestien 4, 6310 Broager

Opdateret 25.04.2018

Ikke VVM-pligt af etablering af varmepumpeanlæg på Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a., Banestien 4, 6310 Broager

Sønderborg Kommune har den 18. december 2017  truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.
Virksomheden har etableret et grundvandsvarmepumpeanlæg med tilhørende transmissionsledning.

Afgørelsen kan påklages.

Klagefrist er den 15. januar 2018.