logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for Naturpark Nordals

Opdateret 11.05.2020

Teknik og Miljøudvalget har den 5. maj 2020 besluttet at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for Naturpark Nordals til Sønderborg Kommuneplan 2019-2031. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget. 

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre at området kan optages i den frivillige mærkningsordning Danske Naturparker, som administreres af Friluftsrådet. En certificeret naturpark medfører ingen nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere, virksomheder eller borgere i kommunen, og beror på frivillighed.

Mulighed for bemærkninger

Forslag til kommuneplantillæg er i offentlig høring i 8 uger frem til den 6. juli 2020. Mens forslag til kommuneplantillægget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til kommuneplantillægget. Når du åbner tillægget, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" øverst på siden, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til kommuneplantillægget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Find forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for Naturpark Nordals her

Miljøscreening

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da kommuneplantillægget imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 10, stk. 8, nr. 2.

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelse af et forslag til kommuneplantillæg har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 48. Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillæg.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.