logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgørelse om ikke VVM-pligt for et øget oplag af biler

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune har den 15. december 2017 modtaget ansøgning fra virksomheden Brdr. Schøbers Autoimport ApS, om tilladelse til at oplagre 205 miljøbehandlede biler på et udendørs areal på Østervej 16, 6430 Nordborg, matr.nr. 97a Mjels, Oksbøl. Projektet omfatter tilladelse til at forøge det udendørs oplag af miljøbehandlede biler fra 150 til 205 biler.

Autoophug er opført på bilag 2, punkt 11e): Skrotoplagring, herunder oplagring af biler til ophugning

Mens det ansøgte projekt er omfattet af punkt 13a): Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1) i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Sønderborg Kommune har den 8. marts 2018 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen kan påklages. Klagevejledning fremgår af afgørelsesbrevet. Klagefrist er den 5. april 2018.