logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Grundlovsceremoni

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler dansk statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni.
Opdateret 15.01.2020

Ved grundlovsceremonien skal du blandt andet skrive under på, at du vil overholde grundloven, og du skal udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

I Sønderborg Kommune holder vi to grundlovsceremonier om året.

Vi holder næste grundlovsceremoni torsdag den 2. april 2020 fra kl.16.00 til 17.00 i byrådssalen på Sønderborg Rådhus.

Tilmelding til grundlovsceremoni

Du skal tilmelde dig ceremonien senest den 5. marts 2020 ved at give besked via mailadressen borgerservice@sonderborg.dk eller telefonnummer 88 72 51 84.

I emnefeltet i mailen skriver du Grundlovsceremoni, og i beskeden skal du skrive:

  • Dit fulde navn
  • Dit mobiltelefonnummer​

Hvad skal du medbringe til grundlovsceremonien?

  • Legitimation med foto
  • Erklæring til grundlovsceremoni, som du vil modtage fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (Blanketten hedder ’blanket til afgivelse af erklæring’).

Legitimation med foto skal være en af de nedenfor nævnte:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Læs mere om grundlovsceremonien

Har du yderligere spørgsmål til ceremonien, kontakt da tlf.nr. 88 72 51 84 eller 88 72 74 73.