logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Grøn omstilling

Billede af energiplanen

Strategisk energiplanlægning

Sønderborg Kommune samarbejder med tre andre kommuner om strategisk energiplanlægning og har i 2015 vedtaget en strategisk energiplan (SEP)

Indsatsplan

Indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet

For at sikre rent drikkevand til alle er det nødvendigt at sikre, at grundvandet ikke forurenes. Det sker gennem indsatsplaner.

Forsiden af bæredygtighedspolitikken

Bæredygtighedspolitik

Bæredygtighedspolitikken har fokus på, at vi skal arbejde med bæredygtighed bredt og på sigt i alle opgaver. Vi vil løfte den vigtige opgave sammen med borgere, virksomheder, foreningen med flere.

Forsiden af Klima og energihandleplan 2019

Klima- og energipolitik

Læs politikker og strategier for klima- og energiområdet her.

Billede af 2 skraldespande

Affaldsplan

Her kan du finde information om og læse Affaldsplanen 2019-2030.

Forside af handleplan

Handleplan for Fødevarer

Sønderborg Kommune som klimavenligt fødevareområde.

Ladestik til elbil sættes i oplader

Handleplan for grøn transport

Læs vores handleplan for grøn transport, der fokuserer på initiativer og tiltag til omlægning af transporten i Sønderborg Kommune til grøn.

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplan

Voldsomme nedbør og havvandsstigninger har medført et øget behov for kortlægning og viden om konsekvenserne. Læs her hvordan Sønderborg Kommune har tilpasset sig klimaet.

Kloak rørledning

Spildevandsplan

Læs den aktuelle Spildevandsplan eller se status for din ejendom.

Foto af forsiden af Tilsynsplan 2017-20

Tilsynsplan

Her kan du læse Tilsynsplanen 2017–20 for Erhverv og Affald.

Piktogram af vandforsyning

Vandforsyningsplan

Hvad indeholder en vandforsyningsplan, og hvem gælder planen for?

Radiatortermostat

Varmeplan

Her kan du læse og downloade Varmeplan 2015 for Sønderborg Kommune og den tilhørende bilagsrapport.