logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Visitation - når du søger om hjælp

Her kan du læse om, hvordan du søger om fx. personlig og praktisk hjælp, daghjem, korttidsplads, aflastning, nødkald, madservice, ældrebolig og plejebolig.
Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune tilbyder en række muligheder for hjælp, hvis du er midlertidigt eller varigt svækket fysisk, psykisk eller socialt og derfor ikke selv kan udføre almindelige opgaver i din hverdag. 

Det kan fx dreje sig om, at du har et behov for rehabilitering, træning eller hjælp til at klare dagligdagens praktiske opgaver som rengøring og vask af tøj, eller for personlig hjælp og pleje, fx hjælp til bad, påklædning, indkøb eller måltider. Desuden kan du blandt andet søge om omsorgstandpleje, en korttidsplads, nødkald, daghjem, madservice, ældrebolig eller plejebolig. 

Hvad kan du søge om hjælp til?

I Visitationsafdelingen kan du søge om følgende:

 • Rehabiliteringsforløb
 • Personlig hjælp og pleje
 • Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)
 • Psykisk pleje og omsorg
 • Afløsning i eget hjem
 • Madservice
 • Midlertidigt ophold på korttidsplads
 • Ældreboliger og plejeboliger
 • Omsorgstandpleje
 • Post til døren
 • Nødkald
 • Genoptræning og vedligeholdelsestræning
 • Daghjem.

Sønderborg Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for disse områder. Her kan du blandt andet læse nærmere om kommunens kriterier for, hvem der kan få bevilget hjælp og om hjælpens indhold og omfang. Du finder kvalitetsstandarderne ved at klikke her.

Du eller dine pårørende kan kontakte visitatorerne i Social og Seniors Visitationsafdeling, hvis du ønsker at søge om hjælp.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.