logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Værktøjskassen

Skabeloner til alt om dit event eller arrangement. Projektbeskrivelse, budgetskabeloner mv.
Opdateret 14.05.2019

I den kulturelle værktøjskasse finder du relevante skabeloner og beskrivelser af de grundlæggende elementer til:

 • Projektbeskrivelse
 • Budget og finansieringsplan
 • Kommunikationsplan
 • Evaluering

Projektbeskrivelse

En projektbeskrivelse skal give et så klart billede af projektet som muligt. Indadtil fungerer projektbeskrivelsen som en rettesnor for arbejdet, men den skal også bruges udadtil i forbindelse med eksempelvis fundraising. En projektbeskrivelse bør indeholde følgende:

 • Projekttitel - Titlen skal være kort, fængende og sige noget om projektets indhold.
 • Baggrunden for projektet - Hvad er situationen før projektet laves? Hvorfor er projektet vigtigt?
 • Formålet med projektet - Hvad ønsker I at opnå med projektet?
 • Projektets målgruppe - Hvem har gavn af projektet?
 • Projektets indhold - Hvilke aktiviteter iværksætter I for at opfylde projektets mål?
 • Projektets deltagere - Hvem deltager i projektet og hvordan? Beskriv gerne jeres projektorganisation.
 • Tidsplan for projektet - Sørg i god tid for at søge diverse tilladelser, der kan være lang behandlingstid.
 • Budget og finansiering - hvor mange penge skal I bruge til de enkelte aktiviteter? Indhent tilbud, så budgettet bliver så realistisk som muligt. Hvor forventer I pengene skal komme fra? Sponsorater, puljer, fonde…

Budget og finansieringsplan

Et budget og en finansieringsplan skal give et grundlæggende overblik over, hvor mange penge det vil kræve at gennemføre arrangementet, og hvor pengene skal komme fra.

Eksempel på budget og finansieringsplan – koncert:

Finansieringsbehov
Scene og lydudstyr 60.000 kr.
Oprydning 20.000 kr.
Leje af telte, stole og borde 40.000 kr.
Honorar til kunstnere/musikere 60.000 kr.
Finansieringsbehov i alt 180.000 kr.
Finansieringsplan
Egenfinansiering/frivillig arbejdskraft 30.000 kr.
Entréindtægt 30.000 kr.
Eksterne investorer 60.000 kr.
Kommunale tilskud 60.000 kr.
Finansiering i alt 180.000 kr.

Kommunikationsplan

Kommunikationsplanen er en samlet oversigt over målgrupper, relevante medier og kommunikationskanaler; deadlines; ansvarlige for kommunikationen. Du kan enten skrive direkte i skabelonen eller printe den ud.

Evaluering

Har jeres arrangement modtaget støtte fra Sønderborg Kommune, skal der efter afvikling foretages en evaluering. Evalueringen foretages i et digitalt evalueringsskema. Du modtager linket fra din sagsbehandler. Hvis du ikke har modtaget et link, kontakt da Kultur, Event, Idræt og Fritid.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.