logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Rehabiliteringsforløb i hjemmeplejen

Rehabilitering støtter dig i at fastholde dine aktiviteter i dagligdagen, så du får størst mulig kvalitet og selvstændighed i det liv, du ønsker.
Opdateret 25.04.2018

Rehabilitering handler om at genvinde tabt funktion eller forebygge tab af funktion. Funktion handler om, hvordan du klarer dig; fysisk, psykisk og socialt i dit daglige liv. Når du søger om hjælp til personlige pleje og/eller praktiske opgaver, er Sønderborg Kommune forpligtet til at vurdere, om et målrettet og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb vil kunne forbedre din funktionsevne og dermed nedsætte din afhængighed af hjælp. 

karin_har_hjulpet_aage_med_at_komme_paa_benene-web.jpg

Forløbet kan fx indeholde fysiske øvelser, instruktion i arbejdsstillinger, vejledning i hensigtsmæssige måder at tilrettelægge og udføre opgaverne på, oplæring i brug af hjælpemidler m.m. Vigtigst er, at det bringer dig i stand til at kunne mere at det i din tilværelse.

Hvis du allerede modtager hjælp til personlige pleje og/eller praktiske opgaver i hjemmet, har du også ret til at få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes, at et sådant forløb kan hjælpe dig videre.

Hvis du får bevilget et rehabiliteringsforløb, og du har valgt den kommunale hjemmepleje, får du besøg af det tværfaglige rehabiliteringsteam i det distrikt, du er tilknyttet.

Du kan læse om et rehabiliteringsforløb i den kommunale hjemmepleje ved at trykke på linket her: https://sonderborgkommune.dk/aktuelt/arkiv/efter-blodproppen-aage-kaemper-det-gode-liv

Hvis du får bevilget et rehabiliteringsforløb, og du har valgt en privat leverandør, får du besøg af en rehabiliteringsterapeut. Terapeuten vil i samarbejde med dig sætte mål for dit forløb samt planlægge, hvad der skal til, for at du kan nå dine mål.

Et rehabiliteringsforløb varer typisk otte uger, men afsluttes før, hvis du har nået dit mål, og der kan ansøges om forlængelse hos visitationen, hvis der blot skal lidt mere tid til at nå målet.

Hvis det efter endt rehabiliteringsforløb viser sig, at der fortsat er opgaver i dagligdagen, som du har svært ved at klare, så vurderer visitator på ny din funktionsevne og dit behov for hjælp. 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.