logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Plejeorlov med plejevederlag

Du kan søge plejevederlag, hvis du passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.
Opdateret 25.04.2018

Selvbetjening

Vær opmærksom på

at du kan søge plejevederlag, hvis du passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Der er forskellige regler alt efter hvordan din beskæftigelsesmæssige situation er.

Klik her for at læse mere om plejevederlag.

Telefontid: kl. 8.00 til 09.00 og kl. 13.00 til 14.00.

Hvis du ønsker at passe en af dine nærtstående i dennes hjem i den pågældendes sidste levetid, kan du søge om plejevederlag. En betingelse for tildeling af plejevederlag er, at hospitalsbehandling efter lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at tilstanden ikke nødvendiggør indlæggelse eller ophold på plejecenter.

Bliver den døende indlagt på sygehus eller lignende i kortere tid, falder plejevederlaget ikke bort automatisk.

Plejevederlagets størrelse

Plejevederlaget udgør 1,5 gange det dagpengebeløb, som modtageren i tilfælde af egen sygdom ville have haft ret til. Er du ikke berettiget til plejevederlag på baggrund af sygedagpengeretten, kan du få udbetalt et plejevederlag på 14.890 kr./mdr.

Beløbet kan dog ikke udbetales sammen med anden offentlig forsørgelse. Deler flere personer plejen, nedsættes beløbet svarende til den pågældendes forholdsmæssige andel heraf.

Penge - danske sedler og mønter

De arbejdsgivere, der vælger at yde løn til en ansat under dennes fravær i forbindelse med pasning af en døende, er berettiget til at få udbetalt det beløb, som den ansatte ellers ville være berettiget til, i plejevederlag.

Retten til plejevederlag ophører ved plejeforholdets afslutning. Retten til plejevederlag bevares i indtil 14 dage efter dødsfaldet. 

Henvendelse om plejeorlov og plejevederlag til:

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.