logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen er et tilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Opdateret 01.11.2018

Selvbetjening

Vær opmærksom på målgruppen

Målgruppen er personer, som ikke:

  • er i stand til at varetage egne behov for tandpleje og/eller
  • kan overskue konsekvenserne af manglende tandpleje og/eller
  • kan forflyttes uden lift eller tilsvarende og/eller
  • kan komme udenfor eget hjem 

Du kan læse mere om omsorgstandpleje ved at klikke her.

Målgruppen for omsorgstandpleje er personer, der på grund af varigt og betydeligt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kun vanskeligt kan benytte den eksisterende tandplejeordning under sygesikringen.

Målgruppen for omsorgstandpleje er personer, som:

  • ikke er i stand til at varetage egne behov for tandpleje og/eller
  • ikke kan overskue konsekvenserne af manglende tandpleje og/eller
  • ikke kan flytte sig ved egen hjælp eller ved brug af lift eller tilsvarende og/eller
  • ikke kan komme udenfor eget hjem

Foto af: tandlæger på vej på hjemmebesøg

Sådan søger du om omsorgstandpleje

Vil du søge om omsorgstandpleje, skal du kontakte Sønderborg Kommune:

Social og Senior
Visitationsafdelingen
Ellegårdvej 25a
6400 Sønderborg
Tlf.: 88 72 45 23
Telefontid: Hverdage kl. 08.00-09.00 og 13.00-14.00
E-mail: socialogsenior@sonderborg.dk

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandarden beskriver rammerne for tildeling af omsorgstandpleje og synliggør det kommunale serviceniveau og kvalitetsmålene på området.

Kvalitetsstandarden er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger.

Klik her for at læse kvalitetsstandarden og indsatskataloget for omsorgstandpleje. 

Når du er blevet visiteret til omsorgstandplejen

Det frie valg betyder, at du kan vælge mellem Tandplejen Sønderborg Kommune eller en privat praktiserende tandlæge.

Egenbetalingen er den samme, uanset hvad du vælger.

Hvis du vælger Tandplejen Sønderborg kommune vil undersøgelse og behandling blive udført af  Hjemme Tandlægen I/S

Hvis HjemmeTandlægen I/S vurderer, at du har brug for forebyggende tandbørstning udføres denne af Tandplejen Sønderborg kommune.

Får du brug for at sende afbud, eller får du smerter eller ondt skal du kontakte HjemmeTandlægens kontor på telefon 70 275 295, mellem 8.00 - 12.00 mandag til fredag (også mandag/fredage på helligdage).