logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Modersmålsundervisning

Læs her om tilbud om modersmålsundervisning i skoleåret 2019/2020
Opdateret 01.07.2019

Modersmålundervisning

modersmaal.jpg

 

Sønderborg Kommune tilbyder modersmålsundervisning i forskellige sprog efter følgende retningslinjer:

 • modersmålsundervisningen er frivillig
 • alle elever, der ønsker modersmålsundervisning skal tilmeldes,
  også børn som modtager undervisning i dette skoleår
 • modersmålsundervisningen er gratis
 • tilmeldingen gælder hele skoleåret
 • der oprettes et hold, hvis der er 12 elever tilmeldt
 • undervisningen er normalt på 3 lektioner om ugen
 • undervisningen foregår på de skoler, hvor der er flest tilmeldte elever i det enkelte sprog
 • forældrene skal selv sørge for transport til og fra undervisningen
 • undervisningen foregår efter normal skoletid
 • der kan ikke vælges lærer, men kun det sprog, som barnet ønskes undervist i
 • hvis barnet ikke kan komme til undervisning, har forældrene pligt til at give skolen besked

 

EU og EØS lande

Lovpligtig undervisning, tilbydes alle elever i Sønderborg Kommune i 0. – 9. klasse, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i EU eller i en stat, der er omfattet af aftalen om EØS. Der tilbydes undervisning i den pågældende stats officielle sprog.

I skoleåret 2019-2020 undervises der i følgende sprog: italiensk, litauisk og polsk

 

Lande som ikke er medlem af EU

Frivillig kommunal undervisning, som tilbydes elever i kommunens folkeskoler i 0. – 3. klasse.
I skoleåret 2019-2020 undervises der i arabisk.
 

Tilmelding til skoleåret 2019-2020 er afsluttet. Det er ikke længere muligt at tilmelde sig.
 

Tilmelding til skoleåret 2020-2021 sker i april/maj 2020.